VERKLEINEN

De begraafplaats te Nieuweroord

Waarom de begraafplaats is aangelegd op de huidige plaats is niet helemaal duidelijk. Zeker is, dat deze plek al sinds 1812 per boot bereikbaar was. De begraafplaats was er vermoedelijk eerder dat de Ned. Herv. Kerk, anders was het wel nabij de kerk aangelegd. Onmiskenbaar was het qua bodemgesteldheid een van de betere gronden, de zandgrond zat er relatief hoog. Mogelijk speelde ook mee, dat de gemeente Westerbork gedacht heeft, dat daar het "centrum van Nieuweroord " zou komen. Zeker is, dat de gemeente Westerbork beheerder van de Nieuweroordse begraafplaats was. De vereniging Noord en Omstreken bracht nl. in dat jaar het slechte onderhoud van de begraafplaats onder de aandacht van de gemeente. Op twee maart 1918 werd een vergadering belegd om een lijkwagen te kopen. Dit is waarschijnlijk de aanleiding geweest om een begrafenisvereniging op te richten. Op 22 maart 1918 werd een commissie benoemd, bestaande uit de heren J.B. v/d Sluis, H. Woltman en A. Bruinenberg voor een gezamelijke bespreking over de oprichting van “eene begrafenisvereniging en het aanschaffen van een lijkwagen”. Op maandag 25 september 1918 vergaderde de “lijkwagencommissie“ ten huize van de heer J. Jonkman. De voorzitter deelde mee, dat de lijkwagen was aangekocht en dat er plannen waren voor het bouwen van een wagenhuis op de plaats van de oude kerk. De kosten van wagen en wagenhuis zouden ongeveer duizend gulden bedragen.